انواع جیگ‌ها – جیگ چیست- فرق جیگ و فیکسچر

از جیگ‌های سوراخ تراشی هنگامی استفاده می‌شود که لازم می‌شود سوراخ‌های بزرگ یا سوراخ‌های با قطر استاندارد ماشینکاری شود.

از جیگ‌های سوراخکاری در فرآیندهایی نظیر سوراخکاری ،برقوزنی، قلاویزکاری ،پخ‌زنی ، خزینه‌کاری زاویه دار استفاده می‌شود.

انواع جیگ‌ها براساس روش ساخت

دو نوع جیگ‌های باز وجیگ‌های بسته از این نظر شناخته شده‌اند.جیگ‌های باز ساختمان ساده‌ای دارند و موقعی استفاده می‌شوند که لازم باشد عملیات سوراخکاری روی یک طرف قطعه‌کار انجام شود.چنان‌چه وجوه مختلف قطعه‌کار نیاز به سوراخکاری داشته باشد معمولاً از جیگ‌های بسته استفاده می‌شود.

-جیگ‌های باز عبارتند از:جیگ‌های صفحه‌ای،جیگ‌های پایه‌دار،جیگ‌های با صفحات زیر و‌رو و جیگ‌های قائم‌الزاویه.

جیگ‌های بسته عبارتند از: جیگ‌های بسته چند وضعیتی،جیگ‌های ناودانی و جیگ‌های با صفحه متحرک.

جیگ‌های صفحه‌ای ساده،برای سوراخکاری سریع به کار می‌روند و دقت زیادی ندارند.این جیگ‌ها ساده‌ترین و ارزان‌ترین نوع جیگ‌ها محسوب می‌شوند.بعضی از این جیگ‌ها ممکن است بوش سوراخکاری نیز نداشته باشند.

جیگ‌های صفحه‌ای با پیچ تنظیم کننده،تنها تفاوت آن‌ها با جیگ‌های صفحه‌ای ساده در این است که به یک پیچ محکم کننده برای بستن قطعه‌کار مجهز شده‌اند.با توجه به تعداد قطعاتی که قرار است با این جیگ تولید شود،می‌توان آن را با بوش سوراخکاری ویا بدون بوش سوراخکاری ساخت.

جیگ‌های پایه‌دار،هنگامی استفاده می‌شوند که قطعه‌کاری که با جیگ‌های صفحه‌ای فوق سوراخکاری می‌شود بزرگ باشد وممکن است لازم باشد پایه‌هایی رابه ساختمان جیگ اضافه نمود.

جیگ‌های با صفحات زیر و رو،برای سوراخکاری قطعات با ضخامت کم یا از جنس مواد نرم،ایده‌آل است.در واقع در این جیگ‌ها یک صفحه زیری به جیگ صفحه‌ای اضافه شده است.با استفاده ازاین جیگ از خم شدن یا انحراف قطعه‌کار به هنگام سوراخکاری جلوگیری می‌شود.

جیگ‌های قائم‌الزاویه،برای سوراخکاری قطعاتی استفاده می‌شوندکه موضع ماشینکاری روی آنها نسبت به سطح اتکای مناسب قطعه،زاویه قائمه داشته باشد.پولی‌ها،چرخ دنده‌ها و بوش‌ها ازجمله این قطعات محسوب می‌شوند.

جیگ‌های بسته چند وضعیتی،به گونه‌ای طراحی می‌شوند که تمام ابعاد قطعه‌کار را در بر گیرند.با استفاده از این جیگ می‌توان وجوه مختلف قطعه‌کار را،بدون اینکه لازم باشد آنرادر جیگ‌های مختلف بست،به طور کامل ماشینکاری نمود.

جیگ‌های ناودانی،ساده‌ترین نوع از جیگ‌های بسته محسوب می‌شوند.قطعه‌کار در این جیگ بین دو وجه نگاه داشته می‌شود واز طرف وجه سوم ماشینکاری می‌شود.

جیگ‌های باصفحه متحرک،که از انواع جیگ‌های بسته به شمار می‌روند،یک صفحه متحرک دارند که به واسطه جیگ‌های دورانی برای ماشینکاری سوراخ‌هایی که در پیرامون قطعه‌کار دایره‌ای شکل قرار دارند،به کارمی‌روند.برای سوراخکاری این سوراخ‌ها،قطعه‌کار از محور مرکز دوران روی جیگ قرار گرفته وبا به کارگیری یک پین قرار فنری به اندازه زاویه مورد نظر چرخانده می‌شود.

جیگ‌های آماده،نیز در بازار یافت می‌شوند.این جیگ‌ها باید توسط خریدار به فرم دلخواه اصلاح شود.

جیگ‌های چند ایستگاهی،جیگ‌هایی هستند که چند قطعه‌کار را می‌توان روی آن نصب کرد.از این جیگ در دستگاه‌های چند محوره استفاده می‌شود،ولی می‌توان آن راروی دستگاه تک محوره نیز بست.دانلود مقاله – انواع جیگ

توسط | 2020-03-04T11:13:25+03:30 آوریل 18th, 2019|Uncategorized @fa|0 نظر

ارسال نظر

تعمیرفانوک